Cambridge International College – Du học ở xứ sở chuột túi Australia

Cambridge International College (CIC) là một trường tư chuyên đào tạo tiếng Anh và giáo dục đào tạo nghề có cơ sở đặt tại Melbourne, Perth và Adelaide, tất cả những cơ sở đều nằm ở vị trí thuận lợi gần các trung tâm kinh tế và văn hoá của Melbourne, Adelaide và Perth, dễ dàng đến các phương tiện vận chuyển công cộng. Trường trang bị cơ sở vật chất hiện đại, có hỗ trợ sinh viên quốc tế.

B1

Cambridge International College (CIC) là một trường tư chuyên đào tạo tiếng Anh và giáo dục đào tạo nghề có cơ sở đặt tại Melbourne, Perth và Adelaide, tất cả những cơ sở đều nằm ở vị trí thuận lợi gần các trung tâm kinh tế và văn hoá của Melbourne, Adelaide và Perth, dễ dàng đến các phương tiện vận chuyển công cộng. Trường trang bị cơ sở vật chất hiện đại, có hỗ trợ sinh viên quốc tế.

B2

Các khóa học tiếng Anh tại CIC được thiết kế cho người học từ cơ bản đến nâng cao và tiếng Anh học thuật cho sinh viên muốn học lên cao đẳng, đại học của Úc. Tất cả các sinh viên của CIC đều được trang bị kiến thức và tạo cơ hội hòa nhập cả bên trong lẫn bên ngoài lớp học.

B3

  1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Khóa học tiếng Anh

Tên khoá học Học phí
Tiếng Anh tổng quát + Học thuật 320 (AUD/tuần)
Tiếng Anh chuyên ngành + Luyện thi chứng chỉ quốc tế 340 (AUD/tuần)

 

Các khóa học nghề

Chứng chỉ III Công nghệ cơ khí tự động $13,500/năm
Cao đẳng kinh doanh $ 8,000/năm
Cao đẳng nâng cao (đa phương tiện) $10,000/năm hoặc

$ 4,500 (Melbourne)

Chứng chỉ III (In ấn và đồ hoạ) $ 10,000
Cao đẳng (đa phương tiện) $ 10,000
Chứng chỉ IV về kinh doanh (Marketing) $ 8,000/năm
Cao đẳng kinh doanh (Marketing) $ 8,000/năm
Chứng chỉ III (Nấu ăn thương mại) $ 13,500
Cao đẳng nấu ăn thương mại $ 8,000
Cao đẳng Các hoạt động phúc lợi cộng đồng $ 10,000/năm
Chứng chỉ III/Cao đẳng ngành tóc $ 12,000/năm

 

Khai giảng hàng tháng (tuỳ theo từng ngành học khác nhau sẽ có những ngày khai giảng riêng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *